I Can't

19 Mar 2011

I can’t
I can’t tell you why
I can’t tell you why I lied

I can’t
I can’t tell you how
I can’t tell you how it was

I can’t
I can’t tell you when
I can’t tell you when I knew

BRIDGE

I can’t
I can’t tell you where
I can’t tell you where it went

C/Am
C/F/G
F/G/C

F/C/Dm/G
Am/C/G
F/C/Dm/G
F/G